کنترلر های محیطی

محصولات این گروه مشتمل برکنترلر هایی میباشد که ضمن ایجاد امکان قرائت  برخی از پارامترهای فیزیکی در محیط ، امکان اعمال برخی از تنظیمات را در قالب ارسال فرامین کنترلی برای کاربر میسر می کنند.

به عبارت دیگر این گروه از تولیدات، ضمن امکان اندازه گیری پارامترهایی چون دما و رطوبت به عنوان المان های شاخص محیطی ، قادر خواهند بود تا با توجه به تنظیمات صورت گرفته توسط کاربر ، عملکرد تجهیزات کنترل کننده دما را همچون فن ها ، سرما/گرما ساز ها را کنترل و با ایجاد تغییر در چگونگی عملکرد آنها ، دمای محیطی را در شرایط مطلوب کاربری ثابت نگه دارند.

عمده ترین کاربرد این گروه از کنترلر ها در ساختمان های مسکونی و یا اماکن عمومی کوچک بوده و در انواع مختلف با امکانات متفاوت جهت بهره برداری در محل های مختلف قابل استفاده می باشند. کنترل و تغییر در میزان حجم روشنایی محیطی از سایر گزینه هایی است که در برخی از مدل ها به کاربر امکان کنترل این پارامتر محیطی را نیز ارائه می دهد.  

جدول زیر نمایی کلی از طبقه بندی تولیدات کنترلرهای محیطی را به صورت خلاصه ارائه میدهد.