سنسور های کیفیت هوا و جریان هوا

انواع متفاوتی از این سنسور ها بر حسب نوع نصب و بهره برداری قابل تقسیم بندی در دو گروه کلی  سنسورهای محیطی  و سنسورهای داکتی می باشند.ترکیب  آلاینده های گازی و نیز میزان گاز CO2  موجود در محیط های سربسته ، نشانگر کیفیت هوا در آن محیط بوده که تاثیر مستقیمی بر سلامتی افراد در آن محیط دارد. از همین رو اندازه گیری دقیق و رصد میزان این الاینده های محیطی می تواند نقش به سزایی در سلامتی انسان داشته باشد. دود سیگار ، دود ناشی از سوخت ناقص برخی از مواد اولیه ،گرد و غبار معلق در هوا از جمله سایر موراد آلاینده محیطی هستند که متناسبا برای تشخیص وجود و انداز ه گیری غلظت ان در هوا مدل هایی در این گروه قابل انتخاب میباشد. در اغلب مدل ها امکان اندازه گیری کیفیت هوا به انتخاب کاربر در محیط های متفاوت با تنظیمات سخت افزاری صورت گرفته وجود دارد. به این منظور لازم است تا متناسب با نوع پروسه نسبت به تغییر وضعیت Deep Switch  های تعبیه شده بروی سخت افزار اقدام و متناظرا بازه کاری سنسور را در رنج های مختلفی تنظیم نمود. با این توضیح در صورت تهیه یک مدل مشخص ، در صورتی که نیاز کاربری و یا رنج حساسیت در محیط مورد نظر تغییر کند ، کاربر قادر خواهد بود تا به راحتی و بدون نیاز به دانش فنی خاص و صرفا با اطلاع از نحوه اعمال تغییرات جزئی ، نسبت به بهره برداری از سنسور در شرایط جدید اقدام نماید . بدین ترتیب فرآیند انتخاب محصول از بین لیست متنوع محصولات به میزان قابل توجهی کوتاهتر شده و همچنین امکان بروز خطاهای احتمالی در فاز طراحی و حتی پس از آن را کاهش می دهد. علاوه بر این در برخی از مدل ها در این گروه می توان میزان شدت جریان هوای جاری را نیز اندازه گیری کرد.

جدول زیر نمایی کلی از طبقه بندی تولیدات سنسور های تشخیص کیفیت / اندازه گیری میزان شدت هوا را به صورت خلاصه ارائه میدهد.

دریافت کاتالوگ