سنسور های شدت نور و حرکت

انواع متفاوتی از این سنسور ها بر حسب نوع نصب و بهره برداری قابل تقسیم بندی در سه گروه کلی  سنسورهای محیطی ، سقفی ویا سنسور های فضای باز می باشند.

به طور مشخص متداول ترین کاربرد این خانواده از سنسور ها در بهینه سازی مصرف انرژی و متعاقب آن کاهش هزینه های ناشی از اتلاف انرژی مصرفی در انواع مختلف آن ( از جمله روشنایی و انرژی گرمایشی / سرمایشی) میباشد .  در کنار آن مباحث امنیتی نیز می تواند کاربرد مهم دیگری از این گروه از سنسور ها مطرح می شود .. در اغلب مدل ها امکان اندازه گیری میزان شدت نور به انتخاب کاربر و  در بازه های مختلف کاری متناسب با تنظیمات سخت افزاری صورت گرفته وجود دارد. به این منظور لازم است تا متناسب با نوع پروسه نسبت به تغییر وضعیت Deep Switch  های تعبیه شده بروی سخت افزار اقدام و متناظرا بازه کاری سنسور را در رنج های مختلفی تنظیم نمود. با این توضیح در صورت تهیه یک مدل مشخص ، در صورتی که نیاز کاربری و یا رنج روشنایی فرایند مورد نظر در آن تغییر کند ، کاربر قادر خواهد بود تا به راحتی و بدون نیاز به دانش فنی خاص و صرفا با اطلاع از نحوه اعمال تغییرات جزئی ، نسبت به بهره برداری از سنسور در شرایط جدید اقدام نماید . بدین ترتیب فرآیند انتخاب محصول از بین لیست متنوع محصولات به میزان قابل توجهی کوتاهتر شده و همچنین امکان بروز خطاهای احتمالی در فاز طراحی و حتی پس از آن را کاهش می دهد. به طور کلی حسگرهای میزان شدن نور قابلیت اندازه گیری شدت تابش بین 0 تا 120 کیلو لوکس را با ضریب دقت 5% دارا میباشند که لازم است تا با توجه به نیاز کاربری نسبت به انتخاب یکی از انواع این گروه از سنسورها اقدام شود.

جدول زیر نمایی کلی از طبقه بندی تولیدات سنسور های تشخیص میزان شدت / تشخیص حضور  را به صورت خلاصه ارائه میدهد. 

دریافت کاتالوگ