سنسور های رطوبت

به جهت استفاده بهینه از تکنولوژی در اغلب مدل های این گروه از سنسور ها ، علاوه به اندازه گیری میزان رطوبت هوا ، به صورت همزمان میزان دمای محیط نیز مورد سنجش قرار می گیرد. این موضوع که در واقع پاسخی به نیاز صنایع مختلف می باشد در مواردی که نیاز کاربری محدود به اطلاع از میزان رطوبت خالص محیطی نباشد اهمیت پیدا خواهد کرد. در بسیاری از فرایند ها پارامتر های همچون رطوبت نسبی از اهمین بیشتری در مقایسه با میزان رطوبت خالص برخوردار بوده و لذا به منظور محاسبه پارامتر آن قرائت محیطی میزان حرارت محیطی به صورت همزمان لزوم خواهد داشت. این خانواده از تولیدات در گروههای مختلف با قابلیت های گوناگون و در پوشش های پلیمری مقاوم در مقابل پارامترهای محیطی و به طور مشخص رطوبت تولید می شوند.

انواع متفاوتی از سنسور ها بر حسب نوع نصب و بهره برداری از جمله سنسورهای محیطی ، داکتی ، سنسور های فضای باز موجود می باشد.

.عمدتا این گروه از سنسور ها در اماکن سرپوشیده در صنایع مختلف و با دقت بالایی(2%) مورد  استفاده قرار میگیرد. سنسور به کار رفته در این گروه از حسگر ها از نوع دیجیتال و با طول عمر بالا در نظر گرفته شده است .

جدول زیر نمایی کلی از طبقه بندی تولیدات سنسور های رطوبت را در انواع مجهز به صفحه نمایشگر و بدون نمایشگر به صورت خلاصه ارائه میدهد.

دریافت کاتالوگ