امور نمایندگی

این شرکت به منظور تکمیل  شبکه فروش و خدمات پس از فروش خود در سراسر کشور، آماده عقد قرارداد همکاری  با سایر  شرکت ها و واحدهای تجاری می باشد. به منظور اطلاع از شرایط و چگونگی برقراری امکان همکاری، ضمن تکمیل فرم زیر نسبت به ارسال مدارک لازم  به این شرکت جهت بررسی به ایمیل Marketing@IranSpluss.com اقدام نمائید.

پرسشنامه درخواست نمایندگی (فروشگاه ها)

پرسشنامه درخواست نمایندگی (اشخاص حقوقی و شرکت ها)