گواهینامه ها و استاندارد ها

محصولات کمپانی S+S  به جهت اخذ استانداردهای تخصصی لازم از مراجع معتبر بین المللی، به صورت دوره ای و منظم مورد تست و ارزیابی کیفی قرار گرفته و به صورت مداوم کنترل می گردد. در زیر برخی از نمونه این استانداردها آورده شده است.